Olive Sweater – My Size. English pattern now available at www.knittingforolive….

Olive Sweater – My Size.
English pattern now available at www.knittingforolive.dk and on Ravelry.
#olivesweater #olivesweatermysize #knitting #strikk #stricken #egostrikk #mammastrikk #mamaknits #strukturstrikk #laceknitting #strikkibruk #softsilkmohair #knittingforolivesoftsilkmohair #knittingforolive